Node.js环境搭建

1. Windows 环境安装

1.1 下载

先进入Node.js官网下载对应的安装包:https://nodejs.org/en/download/

1.2 安装

直接运行 node的msi安装文件安装,并等待安装完成

1.3 测试

在命令行中输入node --version

C:\Users\Administrator>node --version
v12.15.0

2. Linux环境安装

2.1 获取下载地址

先进入Node.js官网获取对应的安装包的地下载址:[https://nodejs.org/en/download/]
这里用Linux x64的版本 https://nodejs.org/dist/v12.15.0/node-v12.15.0-linux-x64.tar.xz

2.2 下载安装

这里下载到/data目录下

wget https://nodejs.org/dist/v12.15.0/node-v12.15.0-linux-x64.tar.xz  # 下载
tar xf node-v12.15.0-linux-x64.tar.xz    # 解压
cd node-v12.15.0-linux-x64/            # 进入解压目录
./bin/node -v                         # 执行node命令 查看版本

2.3 配置环境

ln -s /data/node-v12.15.0-linux-x64/bin/npm  /usr/local/bin/ 
ln -s /data/node-v12.15.0-linux-x64/bin/node  /usr/local/bin/
node -v  # 测试

2.4 配置全局环境

vim ~/.bash_profile

# 修改最后PATH的值,加入 /home/node-v12.15.0-linux-x64/bin
PATH=$PATH:$HOME/bin:/home/node-v12.15.0-linux-x64/bin

# 执行生效
source .bash_profile

3. Mac 环境安装

3.1 下载

先进入Node.js官网下载对应的pkg安装包:https://nodejs.org/en/download/

3.2 安装

直接双击pkg包安装

3.3 测试

node --v
v12.15.0
0%